Berichten Zoek Agenda Bestuur, etc. Log in
<Vorige Pagina> <Volgende Pagina> 
id=379 2023-10-08 17:50:51
Eindejaarbijeenkomst 9 december 2023

 

Beste leden der Vriendenkring Badger,

Zoals elk jaar gebruikelijk is, hebben wij ook voor dit jaar opnieuw een Eindejaarbijeenkomst georganiseerd, en wel op 9 december 2023.

De plaats van samenkomst is zoals vanouds in het partycentrum “Het Witte Paard”, gelegen aan de Gildeweg 2, 2632 BA Nootdorp en weer in de Gildezaal.

De middag vangt aan om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur.

De verwachting is dat dit opnieuw een fantastische bijeenkomst gaat worden van een langzaam ouder wordende vriendengroep. Wij hopen dan ook op een grote opkomst van deze bijzondere groep mensen.

De kosten van deze middag zullen naar schatting ongeveer €25,- p.p. bedragen, uiteraard afhankelijk van het aantal personen dat op komt dagen. In dit bedrag zijn alle kosten van zaalhuur, drankjes en lekkere hapjes inbegrepen. Parkeren is gratis.

Omdat dit de eerste bijeenkomst is waarbij de kosten achteraf verdeeld zullen gaan worden onder de aanwezigen, er wordt immers geen contributie meer geheven, is het prettig om een idee te krijgen hoeveel personen er die middag zullen komen. Daarom vragen wij eenieder om via deze e-mail bestuur@rvbadger.nl te beantwoorden en te bevestigen of je verwacht aanwezig te zijn.

Weet je het op dit moment nog niet zeker, maar wellicht later pas, geef je dan toch op onder de vermelding dat het nog niet zeker is. Een Ja-1, een Ja-2, een Nee of een Misschien volstaat.

Na de party, als de exacte kosten bekend zijn, wordt een betaalverzoek verzonden. De details volgen later.

We wensen alle leden van de roemruchte VK Badger een mooie herfst toe en hopen jullie allen op deze, inmiddels zeer traditionele, eindejaarbijeenkomst te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

 

Fred Greven & Ruud Spaans id=378 2023-07-04 20:37:43
Fietstocht 2023 (3 augustus?)

Beste leden van de Badger Vriendenclub,

Ook voor dit jaar heeft Hans de Jonge het op zich genomen om een mooie fietstocht samen te stellen voor onze leden.

Laat je verleiden om op deze sportieve wijze weer eens je oud-collega’s en vrienden te ontmoeten en contacten te verstevigen.We doen een oproep aan alle actieve leden van de Badger Vriendenclub zich aan te melden voor dit gezellige festijn, waarin behalve het sportieve element ook het interactieve, het delen van ervaringen en meningen met je oud-collega’s, een belangrijk facet is van deze dag.

Hierbij de uitnodigingsbrief van Hans:

 

" Ik had vorig jaar na afloop van de fietstocht in de buurt van Huizen toegezegd ook voor dit jaar een tocht uit te zoeken.

Belofte maakt schuld en dientengevolge hebben Ria en ik al enkele routes gereden.

De laatste vonden wij wel een aardige.

Deze start in Heusden en gaat langs de Afgedamde Maas naar Woudrichem en aan de andere kant van eerdergenoemd water weer terug naar Heusden. Twee keer met een pont(je) over. Je fietst hoofdzakelijk op de dijken van de rivier door de kleine plaatsjes en, langs slot Loevestein, door natuurgebied.

Een afwisselende route van een kleine 50 km die ik zou willen plannen voor donderdag 3 augustus 2023.

De datum is willekeurig gekozen en kan wat mij betreft nog wijzigen, als daar behoefte aan zou zijn.

Kosten zij uiteraard voor eigen rekening en ieder kan het zo duur maken als hij zelf wil.

In Heusden zijn volop horecagelegenheden en onderweg heb ik ook enkele gelegenheden gezien.

Heb je interesse meld je dan bij mij aan.

Groeten

Hans de Jonge

(younge@ziggo.nl) "

 

Namens de club,

Fred Grevenid=377 2023-05-05 16:41:40
Tjan Gouw overleden

 

Ons bereikte het bericht van het overlijden van Giok Tjan Gouw op 18 november 2022. Tjan werd 85 jaar..

.id=376 2023-05-05 15:17:34
Sjaak de Winne overleden

 

Op 19 april 2023 is overleden Izaak (Sjaak) Pieter de Winne

Retranchement 31 maart 1942 - Rotterdam 19 april 2023

 

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden in Retranchement

 

Correspondentieadres:

M.C. de Winne-Van Dale, Kanaalweg 2, 4525 NA Retranchement

 id=375 2023-03-15 15:10:07
Theo Bailly overleden

 

 
Op 12 maart 2023 is overleden Theo Bailly.

Onze inspirator en penningmeester van de Reünievereniging Badger / Vrienden van Badger

 

De afscheidsbijeenkomst is op zaterdag 18 maart om 9:45 uur in

Crematorium Spijkenisse Oprelseweg 3, 3202 LD Spijkenisse

Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen. 

 

Voor de rouwkaart klikt u hier

 
 
PS. Mocht er iemand zijn met mooie Theo (Badger) verhalen en deze ook wil delen , dan graag even een berichtje.aan jacq@bailly.nu
 
 


id=373 2022-12-21 23:51:54
Ontbinden van de vereniging

Geachte leden van de RV Badger,

 

Afgelopen zaterdag 17 december heeft de laatste Algemene Ledenvergadering van de RV Badger plaatsgevonden.

In deze ALV, tegenwoordig heet het AV, is besloten om de RV Badger op te heffen met ingang van 1 januari 2023.

Dit mede vanwege de nieuwe wetgeving WBTR, van toepassing op verenigingen, waarvoor aanpassingen aan de Statuten moeten worden gaan uitgevoerd en, onder andere, elk jaar een jaarverslag moet worden uitgebracht, met financiële verantwoording.

Wat betreft de financiële afwikkeling van de RV Badger; bij het sluiten van dit boekjaar Is er nog slechts een klein batig saldo. De AV heeft besloten dat er een schenking gedaan wordt aan giro 555, waardoor de boeken kunnen worden gesloten met saldo nul. Dit maakt het mogelijk de vereniging op een snelle manier, zonder verevening, te kunnen beëindigen

Zoals gezegd, op 1 januari 2023 is de vereniging ontbonden en gaan we verder als Badger Vriendenkring, in het kort, de BV. Ook deze naam is in de AV besproken en dit is er als resultaat uitgekomen.

Het oude bestuur van de RV Badger heeft het op zich genomen om de taken voort te zetten in de nieuwe BV. Dit betekent dat we in 2023 zullen doorgaan met activiteiten zoals het bijhouden van de website, het doorsturen van berichten en het organiseren van fietstocht en eindejaarsbijeenkomst.

De kosten voor deze activiteiten zullen voortaan hoofdelijk worden omgeslagen, er wordt dus geen contributie meer geheven.

Er waren 57 personen op de laatste eindejaarsbijeenkomst. De RV Badger heeft in totaal 146 leden, die op 1 januari 2023 automatisch overgaan naar de Badger Vriendenkring.

Het bestuur wenst U allen een mooie Kerst toe en een fantastisch Nieuwjaar.


 

Met vriendelijke groet,


 

Fred Greven

Theo Bailly

Ruud Spaans

 id=372 2022-12-07 12:53:39
HERINNERING Eindejaarborrel 2022 HERINNERING

Beste leden en partners der RV Badger,

Nog tien dagen en dan vindt de jaarlijkse reünie plaats van onze RV Badger, dit gecombineerd met de jaarlijkse AV die kort daarvoor gehouden zal worden.

Een memo met details over locatie en aanvangstijd is reeds eerder naar al onze leden verstuurd.

Deze mail dient uitsluitend als een reminder. Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen en kijken zeer uit naar deze altijd bijzondere bijeenkomst.

Tot zaterdag 17 december, 13.30 u. (AV aanvang 12.45 u).

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van de RV Badger,

Fred Greven

Ruud Spaans

Theo Bailly.

 id=371 2022-10-03 11:07:26
Jack Nijmeijer overleden

Ons bereikte het bericht van het overlijden van Jack Nijmeijer op 29 september 2022. Details ontbreken.

Jack was jarenlang een actief lid van de vereniging.id=370 2022-09-26 12:06:19
Eindejaarbijeenkomst 17 december 2022

Beste leden en partners van de Reünievereniging Badger.

Corona gerelateerde maatregelen hebben het ons de laatste jaren onmogelijk gemaakt de jaarlijkse eindejaarbijeenkomst te houden. Na de in het voorjaar gehouden party kunnen we nu dus weer onze eindejaarreünie houden. Het wordt dit keer een echte kerstborrel.

Zoals we gewend zijn wordt deze gezellige jaarlijkse bijeenkomst gehouden in het Partycentrum “Het Witte Paard”, Gildeweg 2, 2632 BA Nootdorp, direct gelegen aan de A12. De borrel begint om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur.

Alle leden en hun partner zijn van harte uitgenodigd de ervaringen van de afgelopen tijd te delen. Uiteraard gaat dit onder het genot van hapjes, drankjes en een aantal versnaperingen.

Deze party is wellicht de laatste in verenigingsvorm. Het is belangrijk voor de voortzetting van de activiteiten dat er voldoende belangstelling voor is. Wij hopen dan ook dat u allen aan deze uitnodiging gehoor zult geven!

Voorafgaand aan de borrel wordt de Algemene Vergadering gehouden, waarvoor de zaal open is om 12.30 uur; aanvang AV is voorzien om 12.45 uur en deze dient beëindigd te zijn om 13.30 uur.

Het enige agendapunt in de AV is het voorstel van het bestuur de vereniging op te heffen. Anders gezegd: het opheffen van de rechtspersoon. De club blijft bestaan en ook de activiteiten.  

Er wordt geen agenda gestuurd en leden worden niet apart uitgenodigd voor de AV.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de RV Badger,

Fred Greven

Ruud Spaans

Theo Bailly

 

 id=369 2022-08-30 22:06:05
Karel van Klaveren overleden

Ons bereikte het bericht, via Miep vd Werve, van het overlijden van Karel van Klaveren. Details ontbreken.<Vorige Pagina> <Volgende Pagina> 
Vriendenclub Badger, Secretariaat: Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk
:
Email:     bestuur@rvbadger.nl     secretaris@rvbadger.nl     webmaster@rvbadger.nl