Berichten Zoek Agenda Bestuur, etc. Log in
<Vorige Pagina> <Volgende Pagina> 
id=376 2023-05-05 15:17:34
Sjaak de Winne overleden

 

Op 19 april 2023 is overleden Izaak (Sjaak) Pieter de Winne

Retranchement 31 maart 1942 - Rotterdam 19 april 2023

 

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden in Retranchement

 

Correspondentieadres:

M.C. de Winne-Van Dale, Kanaalweg 2, 4525 NA Retranchement

 id=375 2023-03-15 15:10:07
Theo Bailly overleden

 

 
Op 12 maart 2023 is overleden Theo Bailly.

Onze inspirator en penningmeester van de Reünievereniging Badger / Vrienden van Badger

 

De afscheidsbijeenkomst is op zaterdag 18 maart om 9:45 uur in

Crematorium Spijkenisse Oprelseweg 3, 3202 LD Spijkenisse

Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen. 

 

Voor de rouwkaart klikt u hier

 
 
PS. Mocht er iemand zijn met mooie Theo (Badger) verhalen en deze ook wil delen , dan graag even een berichtje.aan jacq@bailly.nu
 
 


id=373 2022-12-21 23:51:54
Ontbinden van de vereniging

Geachte leden van de RV Badger,

 

Afgelopen zaterdag 17 december heeft de laatste Algemene Ledenvergadering van de RV Badger plaatsgevonden.

In deze ALV, tegenwoordig heet het AV, is besloten om de RV Badger op te heffen met ingang van 1 januari 2023.

Dit mede vanwege de nieuwe wetgeving WBTR, van toepassing op verenigingen, waarvoor aanpassingen aan de Statuten moeten worden gaan uitgevoerd en, onder andere, elk jaar een jaarverslag moet worden uitgebracht, met financiële verantwoording.

Wat betreft de financiële afwikkeling van de RV Badger; bij het sluiten van dit boekjaar Is er nog slechts een klein batig saldo. De AV heeft besloten dat er een schenking gedaan wordt aan giro 555, waardoor de boeken kunnen worden gesloten met saldo nul. Dit maakt het mogelijk de vereniging op een snelle manier, zonder verevening, te kunnen beëindigen

Zoals gezegd, op 1 januari 2023 is de vereniging ontbonden en gaan we verder als Badger Vriendenkring, in het kort, de BV. Ook deze naam is in de AV besproken en dit is er als resultaat uitgekomen.

Het oude bestuur van de RV Badger heeft het op zich genomen om de taken voort te zetten in de nieuwe BV. Dit betekent dat we in 2023 zullen doorgaan met activiteiten zoals het bijhouden van de website, het doorsturen van berichten en het organiseren van fietstocht en eindejaarsbijeenkomst.

De kosten voor deze activiteiten zullen voortaan hoofdelijk worden omgeslagen, er wordt dus geen contributie meer geheven.

Er waren 57 personen op de laatste eindejaarsbijeenkomst. De RV Badger heeft in totaal 146 leden, die op 1 januari 2023 automatisch overgaan naar de Badger Vriendenkring.

Het bestuur wenst U allen een mooie Kerst toe en een fantastisch Nieuwjaar.


 

Met vriendelijke groet,


 

Fred Greven

Theo Bailly

Ruud Spaans

 id=372 2022-12-07 12:53:39
HERINNERING Eindejaarborrel 2022 HERINNERING

Beste leden en partners der RV Badger,

Nog tien dagen en dan vindt de jaarlijkse reünie plaats van onze RV Badger, dit gecombineerd met de jaarlijkse AV die kort daarvoor gehouden zal worden.

Een memo met details over locatie en aanvangstijd is reeds eerder naar al onze leden verstuurd.

Deze mail dient uitsluitend als een reminder. Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen en kijken zeer uit naar deze altijd bijzondere bijeenkomst.

Tot zaterdag 17 december, 13.30 u. (AV aanvang 12.45 u).

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van de RV Badger,

Fred Greven

Ruud Spaans

Theo Bailly.

 id=371 2022-10-03 11:07:26
Jack Nijmeijer overleden

Ons bereikte het bericht van het overlijden van Jack Nijmeijer op 29 september 2022. Details ontbreken.

Jack was jarenlang een actief lid van de vereniging.id=370 2022-09-26 12:06:19
Eindejaarbijeenkomst 17 december 2022

Beste leden en partners van de Reünievereniging Badger.

Corona gerelateerde maatregelen hebben het ons de laatste jaren onmogelijk gemaakt de jaarlijkse eindejaarbijeenkomst te houden. Na de in het voorjaar gehouden party kunnen we nu dus weer onze eindejaarreünie houden. Het wordt dit keer een echte kerstborrel.

Zoals we gewend zijn wordt deze gezellige jaarlijkse bijeenkomst gehouden in het Partycentrum “Het Witte Paard”, Gildeweg 2, 2632 BA Nootdorp, direct gelegen aan de A12. De borrel begint om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur.

Alle leden en hun partner zijn van harte uitgenodigd de ervaringen van de afgelopen tijd te delen. Uiteraard gaat dit onder het genot van hapjes, drankjes en een aantal versnaperingen.

Deze party is wellicht de laatste in verenigingsvorm. Het is belangrijk voor de voortzetting van de activiteiten dat er voldoende belangstelling voor is. Wij hopen dan ook dat u allen aan deze uitnodiging gehoor zult geven!

Voorafgaand aan de borrel wordt de Algemene Vergadering gehouden, waarvoor de zaal open is om 12.30 uur; aanvang AV is voorzien om 12.45 uur en deze dient beëindigd te zijn om 13.30 uur.

Het enige agendapunt in de AV is het voorstel van het bestuur de vereniging op te heffen. Anders gezegd: het opheffen van de rechtspersoon. De club blijft bestaan en ook de activiteiten.  

Er wordt geen agenda gestuurd en leden worden niet apart uitgenodigd voor de AV.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de RV Badger,

Fred Greven

Ruud Spaans

Theo Bailly

 

 id=369 2022-08-30 22:06:05
Karel van Klaveren overleden

Ons bereikte het bericht, via Miep vd Werve, van het overlijden van Karel van Klaveren. Details ontbreken.id=368 2022-08-17 22:17:14
Herinnering!! Fietstocht 3 september 2022

 

Beste leden der Reünievereniging Badger,

Voor dit mooie en vooral warme jaar 2022 heeft ons actieve lid Hans de Jonge het op zich genomen om een mooie fietstocht samen te stellen. Daarvan hebben wij U op de hoogte gesteld via een schrijven op 29 juni j.l.

Voor deze fietstocht, die aanvangt om 11.00 uur in het restaurant “De Haven van Huizen” en die ongeveer een lengte zal hebben van 46 km, hebben zich inmiddels een aantal enthousiaste fietsers aangemeld.

Via dit schrijven doe ik een oproep aan alle actieve leden van de Reünievereniging Badger om je ook aan te melden voor dit gezellige festijn, waarin behalve het sportieve element ook het interactieve, het delen van ervaringen en meningen met je oud-collega’s, een belangrijk facet is van deze dag.

Specifieke details van deze mooie rit kun je vinden in het memo dat verstuurd is aan alle leden op 29 Juni 2022. Mocht je dit memo niet meer hebben laat dit dan even weten. We sturen we je dit nogmaals toe.

Aanmelden doe je eenvoudig door een mailtje te sturen aan Hans de Jonge op younge@ziggo.nl

Hans, als enthousiaste organisator, en het bestuur kijken uit naar een grote opkomst.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Fred Greven

 id=367 2022-06-29 00:08:46
Fietstocht 3 september 2022

Beste leden,

Ook voor dit jaar heeft Hans de Jonge het op zich genomen om een mooie fietstocht samen te stellen voor onze leden. Deze fietstocht zal dit jaar gehouden worden op 3 september in het Gooi en zal starten in het pittoreske Huizen.

Bij het restaurant “De Haven van Huizen” aan de Havenstraat in Huizen begint en eindigt deze fietstocht. Er is bij het restaurant meer dan voldoende parkeerruimte. De lengte van de fietstocht zal 46 km zijn. We willen beginnen met fietsen om 11.00 uur.
Hans zal ter plaatse de knooppuntenroute aan de deelnemers uitreiken.

De tocht voert ons van Huizen langs Naarden, Muiderberg, Muiden naar Weesp en dan verder langs de Ankeveense Plassen naar Bussum, om via de heide bij Crailo en Blaricum weer terug te keren naar Huizen.

Vooraf aan de tocht bestaat er uiteraard de mogelijkheid om koffie en gebak te bestellen, maar dit moet dan voor de vertrektijd van elf uur geschieden. Onderweg kan er op diverse plaatsen geluncht worden. Na afloop staat het eenieder vrij om zich te laven aan een verfrissing of iets sterkers, er kan uiteraard ook gedineerd worden, maar dit wordt aan het eigen initiatief van de deelnemers overgelaten.
De kosten voor koffie, lunch of andere zaken zijn deze keer geheel voor eigen rekening en dienen direct zelf te worden afgerekend.

Het bestuur kijkt uit naar een grote opkomst. Laat je verleiden om op deze sportieve wijze weer eens je oud-collega’s en vrienden te ontmoeten en contacten te verstevigen.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur.

Fred Greven


PS: Laat even aan Hans weten of je komt. E-mail younge@ziggo.nl   id=366 2022-02-13 22:33:33
Zaterdag 5 maart 2022 – Beginjaarsborrel !!!

December 2020 – Eindejaarsborrel

December 2021 – Eindejaarsborrel

 

Beste leden en partners van de Reünievereniging Badger.

Recentelijk heeft de regering aangekondigd dat veel Coronaregels niet langer noodzakelijk zijn.

Corona gerelateerde maatregelen hebben het ons de laatste twee jaar onmogelijk gemaakt de jaarlijkse bijeenkomst te houden. Deze restricties zijn nu vervallen en party’s mogen weer.

Evenals een aantal jaren terug wordt deze gezellige jaarlijkse bijeenkomst gehouden in het Partycentrum “Het Witte Paard”, Gildeweg 2, 2632 BA Nootdorp, direct gelegen aan de A12. De borrel begint om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur.

Alle leden en hun partner zijn van harte uitgenodigd de ervaringen van de afgelopen tijd te delen. Uiteraard gaat dit onder het genot van hapjes, drankjes en een aantal versnaperingen.

Wij hopen dat u allen aan deze uitnodiging gehoor zult geven!

Voorafgaand aan de borrel wordt de Algemene Vergadering (voorheen de ALV) gehouden, waarvoor de zaal open is om 12.30 uur; aanvang AV is voorzien om 12.45 uur en deze dient beëindigd te zijn om 13.30 uur. In de AV wordt ingegaan op de impact van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) op de vereniging en zal de algemene stand van zaken worden gegeven.

Er wordt geen agenda gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de RV Badger

Ruud Spaans

 <Vorige Pagina> <Volgende Pagina> 
Vriendenclub Badger, Secretariaat: Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk
:
Email:     bestuur@rvbadger.nl     secretaris@rvbadger.nl     webmaster@rvbadger.nl