Berichten Zoek Agenda Bestuur, etc. Log in Pensioen Curator
id=20 2002-07-08 00:00:00
Statuten Reunievereniging Badger

Heden, acht juli tweeduizend twee verscheen voor mij, mr. Marcel Rompes, notaris met plaats van vestiging Nieuwerkerk aan den IJssel: Nancy Dul, secretaresse, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het Raadhuisplein 19 te 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel, geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel op negentien november negentienhonderd zeven en zestig, gehuwd, rijbewijs nummer 3137752157. De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
<Lees meer>


Reünievereniging Badger, Secretariaat: Weidestraat 16, 2861 TM Bergambacht
Penningmeester: Duinmeijerei 116, 2264LE Leidschendam, Rek: Postbank 64081, IBAN: NL57 INGB 0000 0640 81
Email:     bestuur@rvbadger.nl     secretaris@rvbadger.nl     penningmeester@rvbadger.nl     webmaster@rvbadger.nl