Berichten Zoek Agenda Bestuur, etc. Log in Pensioen Curator
<Volgende Pagina> 
id=343 2020-04-22 22:47:33
Bericht van het bestuur

 

Beste leden van de Reünievereniging Badger,

 

Te midden van alle beperkingen die het Coronavirus ons oplegt deze dagen, wil het nieuwe bestuur van de Reünievereniging Badger toch met U de veranderingen delen die wij op de eindejaarsbijeenkomst al mondeling hebben aangekondigd.

Met ingang van 14 december 2019 heeft het oude bestuur zijn taken overgedragen aan een nieuw bestuur bestaande uit voorzitter Fred Greven, secretaris Ruud Spaans en penningmeester Theo Bailly.

Omdat de RV Badger vrijwel geen activiteiten meer ontplooit, heeft het nieuwe bestuur aangekondigd om de zaken vergaand te vereenvoudigen.

Het betreft de volgende activiteiten die op dit moment nog uitgevoerd worden:  de Klippertocht, de Fiets-/wandeltocht en de Eindejaarsbijeenkomst.

De Klippertocht organiseert en bedruipt zichzelf financieel geheel onafhankelijk. Aankondiging van de tocht geschiedt echter wel via de website van de RV Badger. Een verslag van deze gebeurtenis zal geplaatst worden op de website. Voor dit jaar gaat de klippertocht echter niet door.

De fiets-/wandeltocht staat voorlopig gepland voor 22 augustus, we gaan er daarbij van uit dat de Coronabeperkingen dan opgeheven zullen zijn. De organisator van dit event informeert de leden rechtstreeks via het ledenbestand omtrent plaats, datum en kosten en regelt ook de gehele organisatie en financiële afwikkeling rechtstreeks met de deelnemers. Het bestuur houdt contact met de organisatoren en er wordt een verslag op de website geplaatst.

De Algemene Ledenvergadering, ALV, de kascontrole en verslag hiervan aan de ALV, zoals in de statuten vereist, wordt gehouden voorafgaande aan de eindejaarsbijeenkomst, zodat hiervoor geen aparte vergadering meer noodzakelijk zal zijn.

Er zal, gezien de financiële reserves die de RV Badger op dit moment in kas heeft, voor 2020 geen contributie worden geheven.

De Eindejaarsbijeenkomst blijft het hoogtepunt van de RV Badger. Wij hopen dan ook weer op een grote opkomst dit jaar, een jaar dat door alle Coronaperikelen voor altijd in ons geheugen zal worden vastgelegd.

De datum hiervoor is al vastgelegd, en wel op 12 december 2020, in Het Witte Paard in Nootdorp. Zoals hierboven al vermeld, zal voorafgaand aan deze bijeenkomst de ALV plaatsvinden op dezelfde locatie. De exacte tijdstippen van aanvang ALV en eindejaarsbijeenkomst zullen wij U medio oktober mededelen.

Rest mij nog de wens uit te spreken, dat eenieder deze Coronaperiode goed doorkomt, Wees voorzichtig en blijf gezond.

 

Namens het bestuur,

 

Fred Greven

voorzitter

 id=342 2020-04-20 20:10:14
Vic Roso overleden

Ons bereikte het trieste bericht dat Vic Roso reeds op 28 maart j.l. is overleden aan de gevolgen van Covid-19.

 id=339 2020-01-31 12:20:51
Wim Driehuis is overleden

Op 28 januari is overleden Wim Driehuis.

U wordt uitgenodigd voor het afscheid maandag 3 februari om 14:00 uur in het Crematorium Duin- en Bollenstreek, Achterweg-Zuid 62 in Lisse.

Na afloop wordt het fijn gevonden u te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

Wim hield veel van bloemen.

 

Voor de rouwkaart klikt u hier

 

 id=336 2019-11-27 15:12:41
Zaterdag 14 december 2019 - Eindejaarsborrel
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=335 2019-10-23 08:14:28
UITSTEL LEDEN VERGADERING
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=332 2019-07-28 14:47:21
Fiets/Wandeltocht, Huur Fietsen
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=331 2019-06-07 16:25:49
Aris Brouwer is overleden
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=330 2019-06-03 16:25:47
Wim Thomassen is overleden
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=329 2019-04-27 10:47:28
Fiets/Wandeltocht, zaterdag 24 augustus 2019
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=328 2019-03-18 14:24:09
Joep Schoonens is overleden

Op 16 maart 2019 is overleden Joep Schoonens.

De plechtigheid, voorafgaand aan de crematie, zal plaatsvinden op woensdag 20 maart om 16.15 uur in de kleine aula van crematorium Ockenburgh,Ockenburghstraat 21 te Den Haag.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en het delen van herinneringen in de ontvangkamer van het crematorium.

Voor de rouwkaart klikt u hier.<Volgende Pagina> 
Reünievereniging Badger, Secretariaat: Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk
Penningmeester: Meeuwenhoek 24, 3201HH Spijkenisse, Rek: Postbank 64081, IBAN: NL57 INGB 0000 0640 81
Email:     bestuur@rvbadger.nl     secretaris@rvbadger.nl     penningmeester@rvbadger.nl     webmaster@rvbadger.nl