Berichten Zoek Agenda Bestuur, etc. Log in
<Vorige Pagina> <Volgende Pagina> 
id=361 2021-09-07 13:02:48
Fred Swarts overleden

Op woendag 1 september 2021 is overleden Fred Swarts

 

De crematie zal op donderdag 9 september 2021 om 13:00 uur in besloten kring plaatsvinden.

U kunt de plechtigheid via een livestream volgen. De link hiervoor kunt u aanvragen via

info@uitvaartcentrumdeschakel.nl vóór donderdag 9:00 uurid=360 2021-08-20 22:56:40
Leo Eggink overleden
 
Op 16 augustus 2021 is overleden Leo Eggink.

Oud voorzitter van de Reünievereniging Badger

 

De crematie vindt op dinsdag 24 augustus in besloten kring plaats.

De plechtigheid is via een livestream te volgen op dinsdag 24 augustus vanaf 14:15 uur

De link kunt u opvragen bij nicole.eggink@gmail.com

 

Voor de rouwkaart klikt u hierid=359 2021-07-20 12:30:05
Van het bestuur

Beste leden van de RV Badger,

Wij allen zijn inmiddels ruim anderhalf jaar bezig met de gevolgen van Corona, en de verwachting is, dat we de komende jaren hier voortdurend opnieuw mee geconfronteerd zullen gaan worden. Corona zal onze levens en die van onze naasten waarschijnlijk blijvend beïnvloeden.

Niettemin zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. De meesten van ons zullen inmiddels hun vaccinaties hebben ontvangen en bezoeken aan familie en vrienden zijn weer mogelijk, zij het nog met de nodige restricties. Ook reizen wordt weer mondjesmaat mogelijk, ofschoon de recente sterke toename in besmettingen dit opnieuw tijdelijk zal beperken.

Het bestuur van de RV Badger verwacht echter dat de situatie langzamerhand weer gaat normaliseren zodat een bijeenkomst met onze leden mogelijk zou moeten zijn.

Het bestuur heeft daarom het voornemen om op 27 november 2021 de jaarlijkse Eindejaarsbijeenkomst te laten plaatsvinden op de gebruikelijke locatie: Het Witte Paard, Gildeweg 2 te Nootdorp, van 14.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan deze samenkomst zal de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) gehouden worden op dezelfde locatie, aanvang 12.00 uur. Voor de bijeenkomst en de AV zal, wanneer we dichter bij deze data zijn, een aparte uitnodiging aan onze leden verstuurd worden.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen rond Corona nauwgezet in de gaten, en mochten de omstandigheden zich wijzigen, dan informeren wij U daarover onmiddellijk.

Graag willen wij U voor zover mogelijk een mooie zomer toewensen en spreken de wens uit dat wij eenieder in het najaar op de RV Badger party in goede gezondheid mogen verwelkomen.

Het bestuur van RV Badger,

Fred Greven

Ruud Spaans

Theo Bailly

 id=358 2021-07-17 23:07:02
Jan van der Ark overleden

Onlangs hebben we het bericht ontvangen dat oud collega Jan van der Ark in de week van 16 juni is overleden.  id=357 2021-07-17 22:52:15
Jan Beekmans overleden

 

 
Op 16 juli 2021 is overleden Jan Beekmans.

 

In verband met de corona-maatregelen zal de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsvinden

Voor de rouwkaart klikt u hier

 


id=356 2021-05-12 20:53:21
Loek van den Berg overleden
 
Op 10 mei 2021 is overleden Lourens (Loek) van den Berg.

 

In verband met de coronamaatregelen zal de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsvinden.

De plechtigheid is te volgen op maandag 17 mei om 15:30 uur via volgende link:

www.liveuitvaart.nl  met inlogcode 828489

Voor de rouwkaart klikt u hier

 id=355 2021-02-14 17:00:53
Wim de Mos overleden
 
 
Op 8 februari 2021 is overleden Willem (Wim) Pieter Cornelis de Mos.

 

In verband met de corona-maatregelen heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden

Voor de rouwkaart klikt u hierid=354 2020-12-16 22:10:21
Het bestuur bedankt het oude bestuur
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=353 2020-12-16 21:24:28
Van het bestuur

Beste leden RV Badger,

Het jaar 2020 ligt weer bijna achter ons, en het zal in het bestaan van de RV Badger de boeken ingaan als een van de meest gedenkwaardige jaren sinds onze oprichting. De Coronapandemie die onze levens zo sterk heeft beïnvloed de afgelopen maanden zal nog lang in ons geheugen rondwaren.

Niettemin zien we het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet. Uiteraard is het belangrijk dat eenieder zich aan de geldende overheidsmaatregelen blijft houden, hetgeen niet voor iedereen even eenvoudig is. Willen we echter dat het de goede kant uitgaat, dan moeten we nog even volhouden. 

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de vaccinaties in de komende maanden plaats gaan vinden voor de meeste van ons, en dat het leven weer een meer normalere vorm gaat aannemen, Als de situatie weer als veilig kan worden beschouwd, hopen wij als bestuur dat we een Mid-Jaar bijeenkomst kunnen organiseren op een aangename plaats, zodat wij al onze ervaringen van het afgelopen jaar met elkaar kunnen delen. 

Voor het jaar 2021 staan verder ook nog de gebruikelijke activiteiten gepland, zoals de Klippertocht, de Fiets-/wandeltocht en de Eindejaarsbijeenkomst in Het Witte Paard, alleen op dit moment kunnen we, doordat de corona-ontwikkelingen nog onduidelijk zijn, geen harde toezeggingen doen. Uiteraard houden we een en ander nauwgezet in de gaten en zodra de mogelijkheid zich aandient zullen we actie ondernemen.

Graag willen we jullie, voor zover mogelijk, gepaste fijne feestdagen toewensen. Met name “gepast". Wij zijn ons ervan bewust dat déze periode voor sommigen van ons heel zwaar valt door het gemis van contact met familieleden en/of onderliggende problemen. Onze gedachten gaan deze feestdagen dan ook speciaal uit naar al onze collega's en vrienden die deze dagen niet op de gebruikelijke wijze kunnen vieren.

Voor het volgende jaar wensen wij jullie een goed begin in een, hopelijk spoedig, wat gezondheid risico's betreffende, herstelde maatschappij toe.

We hopen jullie dan ook volgend jaar weer in goede gezondheid te mogen verwelkomen. 

Het bestuur van de RV Badger,

 

Fred Greven

Theo Bailly

Ruud Spaans

 id=351 2020-12-16 16:15:24
Wim van der Werve is overleden
.
 
Op 12 december 2020 is overleden Willem (Wim) van der Werve.

 

De coronamaatregelen beperken het aantal toe te laten aanwezigen

Afscheid nemen van Wim kan daarom helaas slechts op persoonlijke uitnodiging.

 

Voor de rouwkaart klikt u hier<Vorige Pagina> <Volgende Pagina> 
Vriendenclub Badger, Secretariaat: Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk
:
Email:     bestuur@rvbadger.nl     secretaris@rvbadger.nl     webmaster@rvbadger.nl