Berichten Zoek Agenda Bestuur, etc. Log in Pensioen Curator
id=18 2002-06-01 00:00:00
Reunievereniging Badger

De Reünievereniging Badger is de voortzetting van de personeelsvereniging van achtereenvolgens Badger BV, Raytheon Engineers & Constructors BV en Washington International BV.
Het lidmaatschap van de Reünievereniging is opengesteld voor alle ex-werknemers van Badger BV, Raytheon Engineers & Constructors BV en Washington International BV.

Alle activiteiten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de vereniging, die hun contributie hebben voldaan, dan wel dit nog gaan doen omdat ze net lid zijn geworden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

 

De volgende verenigings documenten zijn hier beschikbaar:

  Statuten
Huishoudelijk Reglement
Aanmeldingsformulier
Incassomachtiging
  Agenda Algemene Ledenvergadering
Verslagen Algemene Ledenvergaderingen
Verenigingsverslagen
  Ledenlijst (alleen voor leden)

De jaarlijkse contributie bedraagt Euro 17,50 per lid per jaar. Echtgenoten, partners of huisgenoten van leden zijn z.g. buitengewone leden zonder contributieverplichting. Zij hebben eveneens toegang tot de activiteiten. Ex-werknemers van Badger BV, Raytheon Engineers & Constructors BV en Washington International BV. kunnen zich aanmelden als lid met  dit aanmeldingsformulier.

Het bestuur int de contributie bij voorkeur via een incasso machtiging. Dat bespaart de penningmeester veel werk. Leden, die geen betalingsmachtiging hebben afgegeven, worden beleefd verzocht hun jaarlijkse bijdrage voor het lopende jaar te voldoen in de maand januari.

 Reünievereniging Badger, Secretariaat: Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk
Penningmeester: Meeuwenhoek 24, 3201HH Spijkenisse, Rek: Postbank 64081, IBAN: NL57 INGB 0000 0640 81
Email:     bestuur@rvbadger.nl     secretaris@rvbadger.nl     penningmeester@rvbadger.nl     webmaster@rvbadger.nl